Zamek Nadaje – Manifest

W czasie hałaśliwych monologów, chcemy zbliżać się do Was w dialogu. Samoorganizacja Artystyczna Zamek Nadaje działa od lat, działamy w Kulturze, bo w Kulturze widzimy wartość i wierzymy, że poprzez kulturowe działania możemy przemieniać społeczną rzeczywistość.

Podstawą naszego działania jest wolność, to właśnie ona jest matką sprawczości, którą obdarzony jest człowiek. Poprzez swoje wybory, działania, bądź obojętność, codziennie kreujemy rzeczywistość, a kreacja ta oddziałuje na Innych. Ten Świat, który nas otacza jest wspólnotą naszych kreacji, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Jakie będzie to nasze wspólne, wzajemne oddziaływanie, czy będziemy wzrastać jako ludzie, czy będziemy bliżej siebie, otwarci na siebie, otwarci na inność? Chcemy przez nasze działania aktywnie uczestniczyć w twórczej kreacji Świata, wykorzystywać naszą wolność w jej pozytywnym ujęciu, dając od siebie to co najlepsze, skierowani ku wartościom, urzeczywistniać je w twórczym działaniu.

Mówi się publicznie o wartościach sporo, powołuje się na wartości greckie, chrześcijańskie, oświeceniowe czy syntetycznie, uniwersalnie rozumiane wartości europejskie, biorące swe źródło w duchowej, kulturowej drodze europejczyka. Przykry jest to widok, kiedy powołuje się na wartości, na moralne autorytety reprezentujące te wartości, jednakże są to tylko wyświechtane zdania, a chwile po nich przychodzą kolejne słowa krzywdzące, dzielące, a za słowami działania, które tę krzywdę realizują.

Tworząc Samoorganizację Artystyczną Zamek Nadaje chcieliśmy być alternatywą dla tych co idee i wartości wykorzystują dla władzy, którzy sprowadzają je do ich odwrotności zgodnie z Orwellowskim mottem „wojna to pokój, wolność to niewolna”. Chcieliśmy naszym nadawaniem, naszym działaniem prawdziwie realizować idee i wartości, być alternatywą, tworzyć Kulturę Alternatywną.

Jesteśmy alternatywną wobec tego co jest na wierzchu, co reprezentuje szeroko pojęta władza. Utożsamiamy się ze spuścizną kulturową człowieka, który na swojej drodze przez dzieje podąża w kierunku wolności, miłości i pokoju. Wierzymy, że jest to droga prowadząca do harmonii ze Światem i Przyrodą, osiągniętej dzięki mocy świadomości, rozumu i miłości

——————————————————————————————————————–

Chcesz wesprzeć nasze działania? Możesz to zrobić na wiele sposobów, a za każde wsparcie ślemy ukłony i podziękowania. Zachęcamy do wpłaty na https://zrzutka.pl/t925j6, gdzie zbieramy na naszą nową twórczą inicjatywę rozgłośni radiowej i studia broadcastingowego. Prosimy też o udostępnianie manifestu i zapraszanie znajomych do polubienia naszej strony Zamek Nadaje, dzięki temu włączacie się w twórcze nadawanie i sprawiacie, że nasz przekaz może lecieć dalej w Świat!