W dobrym stanie masz ubranie, przekaż dalej nie bądź draniem

W dobrym stanie masz ubranie, przekaż dalej nie bądź draniem

Pomysłodawcą i inicjatorem inicjatywy jest Robert Mazurek. Samoorganizacja Artystyczna od początku wspiera tę zacną akcję. Do tej pory odbyło się 7 edycji.

W ramach inicjatywy organizowana jest zbiórka ubrań, które gromadzimy i sortujemy w pomieszczaniach Zamku. Następnie ubrania rozwożone są do potrzebujących dzieci i młodzieży z placówek oświatowych w Jaworze.